Välkommen till SIOF

En organisation för Sveriges ortoptister

Du hittar ortoptister över hela  landet från norr till söder. Hitta en ortoptist nära där du bor

Nytt lösenord

Från och med 15 april har vi nytt lösenord för att logga in på de interna sidorna. Alla medlemmar i SIOF kommer få detta på mejl.
Vill även påminna om...

Läs mer

Skandinaviskt ortoptistmöte

I år anordnas det skandinaviska mötet av DMOF, Dansk Medicinsk Ortoptisk Forening. Mötet är förlagt till Helsingfors, Finland,  onsdagen 5 juni i samband med ESA-kongressen. Inbjudan och preliminärt program hittar...

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: