Vad gör en ortoptist?

Ortoptisten undersöker, diagnostiserar och behandlar ensidiga synnedsättningar p.g.a. brytningsfel och skelning, samsynsproblem, dubbelseende, motilitetsrubbningar (störningar i ögonens rörlighet) och nystagmus (ögondarr). Patienterna är framförallt barn men även vuxna. Antalet vuxna i arbetsför ålder har de senaste åren ökat p.g.a. ändrade arbetsförhållanden vad gäller krav att kunna läsa mycket information, arbeta vid datorer etc.

Var hittar man ortoptister?

De flesta ortoptister arbetar på sjukhus med ögonklinik. Ortoptister samarbetar med ögonläkare och har självständiga mottagningar. Det finns även ortoptister på neurologiska avdelningar, syncentraler, rehabiliteringsenheter och på privata mottagningar tillsammans med optiker och ögonläkare.
Uppsökande verksamhet bedrivs bl.a. på barnavårdcentraler för att delta i screening för synnedsättningar och skelning.
Några ortoptister arbetar också vetenskapligt på ögonkliniker som är anslutna till ett universitet.

 

 

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: