Det bedrivs en del forskning inom ortoptiken. Nedan redovisas några av Sveriges forskande ortoptister och deras arbeten.

Agneta Rydberg - Klicka här för att se hela Agnetas publikationslista

Eva Aring - Gå in på www.rop.gu.se  The Sahlgrenska Center for Pediatric Ophtalmology Research. Sök på Eva Aring för att hitta hennes publikationer

Gun Kvarnström -  Klicka här för att se hela Guns avhandling


 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: