Styrelsen

Lena Hedin

Ordförande

Elisabeth Nilsson

Sekreterare

Jesper Nordström

Kassör

Cecilia Vidal

Webbansvarig

Sara Flodin

PR-ansvarig

Hela Styrelsen når du via

Lena Jansson

Ledamot

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Lena Lindberg: