Utbildning till ortoptist

Ortoptistutbildningen inom Norden är organiserad som en uppdragsutbildning för ögonsjuksköterskor/oftalmologassistenter och bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet Solna. Barnoftalmologi och ortoptik 45p

Ortoptistutbildningen inom Norden står dock inför förändringar. Sista utbildningstillfället med uppdragsutbildning startar i januari 2018. Nytt  utbildningsprogram är under uppbyggande.

Utomlands finns det en direktutbildning som omfattar tre års postgymnasiala studier till yrkesfunktionen ortoptist. Läs mer på OCE - Orthoptistes de la Communaute Europeene

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: