Amblyz – Ett nytt sätt att behandla amblyopi

Amblyz är ett alternativ till traditionell lappbehandling för amblyopi och fungerar genom att  ockludera ögat 30 sekunder i taget istället för konstant ocklusion. Ocklusionen uppnås genom ett par glasögon som automatiskt ockluderar ena ögat i jämna intervaller (30 sekunder öppet / 30 sekunder ockluderat). Behandlingsformen har visat sig vara minst lika effektiv som lappbehandling.

 

Fördelar:

  • Glasögonen kan av många barn enklare accepteras än lapp
  • Vid befintligt binokulärseende har man uppmätt förbättring av stereopsis
  • Enkelt att vid behov sätta in korrektion i den medföljande insatsen
  • Går inte att ändra ocklusionsinställningen av misstag

Läs mer på Multilens hemsida

Läs ännu mer 1 och 2

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: