Barns synutveckling I, grundnivå. Synutveckling hos barn I, avancerad nivå

Nu är det dags att anmäla sig till Barns synutvecling I, grundnivå 15 hp eller Synutveckling hos barn I, avancerad nivå, på Örebro Universitet. Sista anmälningsdag är 15/4 2012

Läs mer

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: