Dags att nominera

Vid årsmötet i Stockholm beslutades det att föreläsning till "Birgitta Neikters minne" ska hållas vid varje svensk ortoptistkongress.
Medlemmar i SIOF kan nominera kollegor och SIOF,s styrelse utser vem som är mest meriterad.
Pristagaren får 5000:- för sin insats.

Maila era förslag till
 

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: