Danska mötet 29/8 inställt

Det danska ortoptistmötet som blev framflyttat till 29/8 har även det blivit inställt. Nästa möte planeras bli nästa år. Inget datum satt än. 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: