Danska mötet inställt

Kære tilmeldte deltagere til DMOFs årsmøde,
Region Hovedstaden har i onsdags sendt en mail ud til alle ansatte, vedr. nye regler som omfatter deltagelse i konferencer og møder."For ansatte på Rigshospitalet er udgangspunktet, at konferencedeltagelse og deltagelse i store møder – nationalt og internationalt – ikke finder sted i den kommende periode. Eventuel dispensation besluttes lokalt. Ligeledes skal besøg fra udlandet aflyses."Dispensation er søgt til vores mindre møde, med i alt 40 tilmeldte deltagere, men desværre er dispensationen afslået. Det indebærer, at seks af de tolv foredrag på årsmødet, ikke vil kunne gennemføres.

DMOFs bestyrelse har derfor besluttet, at udskyde årsmøde og generalforsamling til et senere dato.Vi vil meget, meget gerne bibeholde det planlagte program, og håber derfor, at alle foredragsholdere og tilmedte deltagere har mod på, at vi ses i Roskilde på et senere tidspunkt. Vi vender tilbage vedr. dato, så snart, vi ved lidt mere.
Se sidste revidering af programmet vedhæftet. Det er trist, men der er ikke så meget at gøre og vi tror, at vi har jeres fulde forståelse for denne beslutning, med tanke på den sidste tids udvikling vedrørende Coronavirus.Bedste hilsner,

På vegne af DMOFs bestyrelse,
Formand Anna Björkroth

https://docs.google.com/document/d/1cWAidIDg-0B_mSZFjAVpGF2YWxc8kGdFGkxq4iQnY6o/edit?usp=drive_web

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: