Föreläsare utsedd

Styrelsen för SIOF har beslutat att Elizabeth Caines kommer att  hålla föreläsningen för "Birgitta Neikters minne" på ortoptistdagarna i Göteborg oktober 2012

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: