Föreläsning "till Birgitta Neikters minne"

Nu är det dags att nominera någon som ska hålla i föreläsningen till Birgitta Neikters minne på ortoptistkongressen i Västerås, september -14

Medlemmar i SIOF kan nominera kollegor och SIOF,s styrelse utser vem som är mest meriterad.Pristagaren får 5000:- för sin insats.

Maila era förslag till styrelsen@siof.se senast den 1/5-2014. Ange namnet på den ni vill nominera och tema för föreläsningen.

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: