Fototävling för medlemmar

Bästa kollegor!

Idag har jag mottagit mer information angående fototävlingen för IOA medlemmar som jag nämnde i min rapport från Milano.

Informationen kommer också att finnas på IOAs hemsida. 

Se under IOA på de interna sidorna och ta utmaningen! Fotografera och skicka in bidrag! 

  1. Sista datum för deltagande 14.februari 2014
  2. Priser för de tre bästa
  3. Minsta upplösning 6 megapixlar
  4. Skriftligt tillstånd måste ges både av fotograferad person/personer och av fotograf. Formulär som måste fyllas i finns på de interna sidorna under fliken IOA.  Läs noga! 

Lycka till! 

Bästa hälsningar 

Karen Tunemyr

Skandinavisk Repr. IOA

 

World Orthoptic Day

First Monday in June

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: