Gert Aurells Fond

Ändamålet för Gert Aurells fond är att främja enskilda ortoptisters möjligheter till utveckling av nya redskap eller undersökningsmetoder inom ortoptiken, forskning, utbildning och studiebesök.

Vill du söka bidrag från fonden? Ladda ner ansökningsblankett som finns på de interna sidorna för Siof,s medlemmar och skicka senast den senast 15 mars till  

Anita Östberg
Björkvägen 8
245 44 Staffanstorp

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: