Gert Aurells fond 4

Gert Aurells fond

Styrelsen har beslutat att 2015 års stipendium ur Gert Aurells fond går till Eva Aring för sitt arbete med, Fetal Alcohol Syndrome Disorders (FASD).

Eva kommer att ge en föreläsning i detta ämne under nästa ortoptistkongress som kommer hållas i Stockholm 2016.

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: