Hjälp valberedningen

Vid kommande årsmöte i september ska nya förtroendevalda väljas till styrelsen för Siof.
De som ska väljas är ny sekreterare och webbansvarig.  
Valberedningen tar tacksamt emot förslag på tänkbara kandidater eller du kanske själv känner att det skulle vara roligt att jobba med Siof. Eftersom vår yrkeskår är så liten är det ett utmärkt sätt att få kontakt med kollegor över hela landet.

Skicka era förslag till Eileen Bentley Wennhall 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: