Inbjudan till Danska föreningens årsmöte

Dansk Medicinsk Ortoptist Forening bjuder in skandinaviska kollegor till årsmötet i Rungsted 20 maj. 

Inbjudan hittar ni här.

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: