Inbjudan till föreläsningar i samband med SIOF:s årsmöte

Den 7/10 är det dags för årsmöte i SIOF. I samband med detta bjuder vi även in till föreläsningar, se program nedan.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga i Dokumentarkivet på de interna sidorna. Ni får skriva ut dessa om ni önskar och ta med dem till årsmötet.

Hela dagen är kostnadsfri för medlemmar. Föreningen bjuder på kaffe och frukt på förmiddagen samt en lunchbaugette med dricka till lunch.
Icke medlem betalar 500 kr. (som medlem räknas den som är registrerad som medlem 160801). Avgiften betalas via faktura som skickas efter anmälan

Anmälningar skickas till  sekreterare@siof.se senast 23/9. Gäller både medlemmar och icke medlemmar

Välkomna!

Styrelsen för SIOF

 

Program för föreläsningar och årsmöte för SIOF 7:e oktober 2016, aulan St:Eriks sjukhus

 9.00 -10.00 Samling med kaffe 

10.00 – 10.30  Refraktiv kirurgi, Dr Carlos Sjöholm, Globen Ögonklinik

10.30 – 11.00 FASD Eye Diagnostic Code; Ett diagnostiskt verktyg för bedömning av oftalmologiska avvikelser vid Fetala alkoholspektrumstörningar (FASS). Eva Aring med. dr. Ortoptist 

11.15 – 13.00 Årsmöte 

13.00 – 14.00 Lunch 

14.00 – 15.00 Synbesvär efter traumatiska hjärnskador. Tony Pansell, Leg optiker. Docent, Karolinska Institutet

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: