IOA

Tre nya dokument finns nu under de interna sidorna på hyllan IOA
1.Rapport från IOA-mötet i Rotterdam 
2. Call for IOA research newsletter articles
3. Certificate of membership 2016-2017

 

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: