IOA – Burian Lecture Toronto 2012

Vid den internationella ortoptistkongressen vart 4:e år har vi sedan 1979 fått lyssna till en föreläsning till minne av ögonläkaren Hermann Burian framfört av någon särskilt intressant och framstående ortoptist ute i världen.

 

I år fick vi glädjen att lyssna till vår egen Agneta Rydberg. Det är ett ärofullt uppdrag och det var med stolthet som vi såg och hörde Agneta tala om det som vi alla vet ligger henne varmt om hjärta: ”Utvärdering av synfunktionen hos barn”.

Läs hela referatet från Agneta´s föreläsning under de interna sidorna "föreläsningar"

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: