IOA Kongress 2020

David Newshamn vill upplysa alla berörda att nästa IOA Kongress hålls i Liverpool 2020!

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: