IOA-rapport

Ny rapport från IOA finns att läsa på de interna sidorna under "rapporter"

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: