IOA rapport 2014

IOA rapport för 2014 finns nu att läsa för medlemmar i Siof under de interna sidorna, IOA

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: