IOAs summer letter

Nu finns IOA summer letter att läsa på de interna sidorna.

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: