Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar kallas härmed att deltaga i Sveriges Ideella Ortoptistförenings årsmöte i Göteborg
2012-10-01 kl 15.30.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före årsmötet.

Förslag till dagordning finns tillgänglig på hemsidan under dokumentarkiv/stadgar.Även verksamhetsberättelsen finns att läsa på hemsidans interna sidor

Välkomna

Styrelsen / Carin Rynningsjö , sekreterare

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: