Kallelse till IOA årsmöte

Kallelse till IOA,s årsmöte 29 november i Kyoto finns att läsa på de interna sidorna för medlemmar under fliken IOA

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: