Kallelse till IOA-möte

Kallese till IOA-möte 28/6-2012 i Toronto 

För att se hela kallelsen och agendan för mötet gå in på de interna sidorna. I dokumentbiblioteket under "rapporter" finns en hylla för IOA. Där hittar man dessutom föregående protokoll.

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: