Kongressen 2012

Ett stort tack till arrangörerna och föreläsarna på årets ortoptistkongress i Göteborg

Några av föreläsningarna finns nu att läsa som powerpoint presentationer på de interna sidorna under "kongresser"

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: