KURS - Optiska speciallösningar - grundkurs

Syfte: Ge kunskap om specialoptiska lösningar för mer avancerade synfel och speciella behov

 Kursens innehåll:
• Multilens omfattande glasprogram
• Lösningar vid anisometropi
• Höga styrkor och ovanliga kombinationer
• Filter och solglasögon, vanliga och ovanliga lösningar
• Fallbeskrivningar CET-poäng: 6

Pris: 1.990 kr
Plats: Multilens, Skinnefjällsvägen 1, 435 40 Mölnlycke
Datum: Tisdag 18 november 2014Tid: 10.00 – 17.00

http://www.multilens.se/content/kurs-optiska-speciall%C3%B6sningar-grundkurs

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: