Medlemsavgift 2013

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2013.

Avgift: 250:- / år skall betalas senast 31/1-2013 
till plusgiro-konto 733 639-9

Glöm ej att ange namn på den medlem som inbetalningen gäller

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: