Nominering till föreläsning till Birgitta Neikters minne.

Tidigare föreläsare till Birgitta Neikters minne har varit Elizabeth Caines och Agneta Rydberg.
Nu är det dags för ny föreläsning i Uppsala, och vi önskar nomineringar till styrelsen via mejl innan 30 april 2018. Ange namnet på den ni vill nominera och tema för föreläsningen. OBS, den nominerade bör vara tillfrågad.

Medlemmar i SIOF kan nominera kollegor och SIOF:s styrelse utser vem som är mest meriterad. Pristagaren får 5000:- för sin insats.

Hälsningar SIOF:s styrelse

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: