Ny IOA-representant

Vi har fått en ny  representant för IOA -International Orthoptic Assosiation - Karen Tunemyr!! 

Vi i SOA,s (Skandinaviska ortoptistföreningen) styrelse har med SIOF, NOF (Norske ortoptisters forening) och DMOF (Dansk Medicinsk Ortoptisk forening) styrelser enhälligt beslutat att Karen Tunemyr blir vår nya IOA representant. 

Vi är mycket glada att Karen önskade ställa upp och vi ser med glädje fram mot ett gott samarbete.

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: