OCE-rapport 2014

Protokoll från årets OCE-möte finns nu att läsa i dokumentarkivet på de interna sidorna

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: