IOA Kongress Rotterdam

Glöm inte att anmäla er till den Internationella Ortoptistkongressen i Rotterdam 
OBS p.g.a datorstrul är fristen för lägre avgift förlängd från 1.a till 15.e mars
läs mer

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: