Ortoptiskongressen!

Viktig beskjed!
Skandinavisk ortoptist kongress 29 og 30 oktober, Oslo.

Organisasjonskomiteen setter stor pris på det store interessent for kongressen.
Dessverre er det nå bare noen få plasser igjen!

Mvh
Organisasjonskomiteen

Skandinavisk.kongress2015@ortoptist.no

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: