Ortoptist kongress

Ett stort tack till arrangörerna och utställarna på årets ortoptistkongress i Västerås.

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: