Ortoptistens yrkesroll

Ortoptistens yrkesroll har sammanställts på IOA,s hemsida

http://www.internationalorthoptics.org/professional-role.html

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: