Ortoptistkongress Göteborg

Nästa ortoptistkongress kommer att äga rum 1-2/10-2012 i Göteborg på hotell Scandic Crown som ligger i anslutning till Centalstationen.

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: