Ortoptistkongressen 2018

Datum för kongressen är satt. Anmälan och program kommer att publiceras längre fram. Håll ögonen öppna så att ni inte missar årets kongress!

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: