Ortoptistutbildning vt 2017

Nu finns information tillgänglig på Karolinska Institutets hemsida angående uppdragsutbildningen till ortoptist som startar vt 2017,  

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: