Ortoptistkongressen Västerås

Ett preliminärt program för kongressen i Västerås 25-26/9-2014 finns nu att läsa i kalendariet.

Inom kort kommer mer information om kostnad, logi m.m

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: