PR-grupp utsedd

Hur många vet vad en ortoptist är och vad vi gör? Hur ska vi få fler att söka till utbildningen?
Inom snar framtid kommer många av dagens ortoptister att gå i pension och vad händer då?

För att kunna arbeta lite mer intensivt med just dessa frågor så är nu en PR-grupp tillsatt. Den betsår av 5 st ortoptister. Eva Aring, Eleonor Dovberg, Marie Fällmar, Cissi Vidal och Marita Sandin.

Sammankallande för gruppen är Marita Sandin som också är PR-ansvarig i Siof,s styrelse. Har ni idéer eller funderingar som kan hjälpa dem. Maila då Marita

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: