Program för Svenska Ortoptistkongressen

Ladda ner programmet för kongressen här

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: