Registrering Helsingfors ESA 2019

Det är ont om tid att registrera sig på onsdagen för oss ortoptister. Registreringen börjar klockan 14:00 och vårt möte börjar 14:30. Vår Möteslokal är ca 20 minuter ifrån registreringslokalen. Finland har nu löst det på följande sätt. Vi kommer på vårt möte på onsdagen, att få ett pass som gör att vi kommer in på ”welcome reception” i Town Hall på onsdagkväll. Vi får alla registrera oss ordentligt på torsdag morgon. Hoppas att alla fyllt i att de ska delta i ”welcome reception”, annars får de inget pass.

Med Vänlig Hälsning

Ortoptist Lena Sucksdorff Herbring SOA

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: