Årsmöte 2013

Samtliga medlemmar kallas härmed att deltaga i Sveriges Ideella Ortoptistförenings årsmöte i Köpenhamn 2013-06-10.

Exakt tid och lokal meddelas så snart som möjligt.

Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före årsmötet.

Förslag till dagordning bifogas och finns dessutom tillgänglig på hemsidan under interna sidor/dokumentarkiv där även verksamhetsberättelsen finns att läsa.

Välkomna!

Styrelsen SIOF

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: