Sara Flodin - Disputation 27/8

Den 27/8 disputerar Sara Flodin med sin avhandling - On Cyclodeviation - Strategies for Investigation, Management and Quality of Life. 
Allmänheten är välkomna att följa disputationen online. Följ länken nedan för vidare info.

https://neurophys.gu.se/aktuellt/kalendarium/kalendarium_detalj/?eventId=70137144355

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: