SAVE THE DATE

Hej!
I år kommer SIOF:s möte att vara i Uppsala 11-12 okt. Vi hoppas att många av er kommer till mötet och vi vill ha hjälp med en av programpunkterna: Många ortoptister är engagerade i någon form av forskning eller mindre/kortare projekt. Det vore av intresse för oss alla att veta vilka projekt osv. som bedrivs för tillfället. Om du deltar i något sådant ta gärna kontakt med en av oss i organisationskommittén innan 1/5-18. Vi hoppas att många hör av sig.
Välkommen till Uppsala.

Organisationskommitté

 

   

  

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: