Skandinavisk Kongress Köpenhamn

Nu finns programmet för den Skandinaviska Kongressen i Köpenhamn.
Läs mer i Kalendariet

 

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: