Skandinavisk ortoptistkongress oktober 2011

Ett stort tack till alla förläsare, utställare och deltagande ortoptister.
Nu kan vi åter lägga en Skandinavisk ortoptistkongress till handlingarna och ser redan fram mot nästa Svenska kongress som kommer att arrangeras i Göteborg.
Föreläsningarna från årets kongress kommer inom kort att finnas på de interna sidorna som för tillfället är under uppbyggnad. 

 

 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: