Skandinaviskt ortoptistmöte

I år anordnas det skandinaviska mötet av DMOF, Dansk Medicinsk Ortoptisk Forening. Mötet är förlagt till Helsingfors, Finland,  onsdagen 5 juni i samband med ESA-kongressen. Inbjudan och preliminärt program hittar ni eller

Är ni intresserade av ESA-kongressen hittar ni information under fliken kalendarium. 
Kallelse till SOA:s årsmöte 5 juni kl. 16.00 och program. 

Sveriges Ideella ortopistförening:    Ordförande Sara Flodin: